សង្គម

ចាំអីទៀត លុយនៅលើគោក!! ហាងមួយប្រកាសទិញសំលៀកបំពាក់ដែរបងប្អូនឈប់ប្រើប្រាស់ ដោយគិតក្នុង១គីឡូ ស្មើនឹងលុយដល់ទៅ…

ថ្មីៗនេះមហាជនក្នុងបណ្តាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះ ហាងមួយ ដែលមានផេចហ្វេសបុកមានឈ្មោះថា RENUU Phnom penh បានប្រកាសទិញសំលៀកបំពាក់មួយទឹក ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយកាកសំណល់ខោអាវ នឹងជម្រុញការកែច្នៃឡើង

វិញផងដែរ។ ដោយហាងខាងលើដែលមានឈ្មោះថា RENUU Phnom penh បានរៀបរាប់ថា: សម្រាប់បងៗណាដែរមានសំលៀកបំពាក់ដែរបងឈប់ប្រើប្រាស់ បងៗអាចយកមកលក់នៅហាង RENUU Phnom Penh បានណាបង 1kg=1ដុល្លា ចូលរួមកាត់បន្ថយកាកសំណល់

ខោអាវ នឹងជម្រុញការកែច្នៃឡើងវិញ។ ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនបានចូលមកខមិនថា: “តោះខោអាវនៅផ្ទះច្រើនណាស់” “អត់​រេីស​ចាស់​ ថ្មី​ រហែក​យក​អត់បង” “អាវម៉ាក់ឈប់ពាក់នឹងញុំយកលក់ហើយណា”៕