ព័ត៍មានជាតិ

មនុស្សជាង១សែននាក់ស្លាប់ដោយកូវីដនៅអាមេរិកហើយមាន១លាន៧សែននាក់បានឆ្លងរោគនេះ

តួលេខសរុបចុងក្រោយគឺមនុស្សជាង ១០០.០០០ នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ខណៈប្រទេសនេះដឹកនាំពិភពលោកលើតួលេខទាំងអ្នកផ្ទុកមេរោគនិងអ្នកស្លាប់ មាន ១០០.០៤៧ នាក់បានស្លាប់និងជិត ១.៧ លាននាក់ឆ្លង ដែល​ត្រូវបានបញ្ជាក់ផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធ។ វីរុសដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង ៣៥០.០០០ នាក់ហើយនៅទូទាំងពិភពលោក។ ចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយព្រោះប្រទេសជាច្រើនកំពុងខ្វះខាតមធ្យោបាយធ្វើតេស្តផ្លូវការ។ កូរ៉ូណាថ្មីដែលហៅថា កូវីដ១៩បានទៅដល់អាមេរិកកាលពីខែមករា ដោយអ្នកជំងឺដំបូងបានស្លាប់នៅចុងខែកុម្ភៈ។ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសអាសន្នូវជំងឺ​រាតត្បាតក្នុងថ្ងៃទី ១៣ មីនា។